Info Blog - Koloidní stříbro


Specializovaný blog představuje články, které jsem sestavil již dříve z dostupných pramenů z důvodu potřeby větší informovanosti a orientace v záplavě netříděných a neúplných informací z internetu k problematice koloidního stříbra.

Současná legislativa vymezuje pro prodej a distribuci koloidního stříbra kategorii kosmetických prostředků. Definice kosmetického přípravku, seznam míst na lidském těle, kam smí být kosmetický prostředek aplikován, a přípustné účinky kosmetických přípravků jsou uvedeny v zákoně č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

V žádném případě nehodlám zpochybňovat legislativní vymezení. Je nesporné, že pro léčiva a zdravotnické prostředky, platí přísnější kritéria než pro prostředky kosmetické. Díky tomu můžeme koloidní stříbro oprávněně uvádět na trh.

Blog si do budoucna klade za úkol sledovat současné výsledky výzkumů  světových i domácích špičkových pracovišť a jejich aplikace na poli nanotechnologie v praxi.

Upozornění: Následující texty se zaměřují vedle technických především také na zdravotní aspekty aplikace koloidního stříbra v oblasti nanotechnologií a biomedicíny. Mají pouze informativní charakter a neslouží jako přímý návod k použití.


               Děkuji za Vaši návštěvu.
 

Journal of Nanobiotechnology je odborný časopis, který umožňuje otevřený přístup a komunikaci o vědeckém a technologickém pokroku v oblasti medicíny a biologie s důrazem na jejich rozhraní nanoscale přírodních věd. Časopis seznamuje biomedicínské vědce a mezinárodní podnikatelské komunity biotechnologie s nejnovějším vývojem v rostoucí oblasti...

O mně

Jmenuji se Robert Komoráš a jako analytický chemik akreditované laboratoře jsem pracoval přes čtyřicet let.
Firmu Argena (SK) jsem provozoval do roku 2015. Primárně jsem se zabýval zpracováním nebezpečného odpadu a postupně přibyla extrakce stříbra a další aktivity.

To bylo impulsem k intenzivnímu studiu a počátek výroby koloidního stříbra Argena In a Argena Ex na Slovensku.

V současnosti jsem předal štafetu dceři a zeťovi, kteří jsou profesionály ve svých oborech a úspěšně rozvíjejí také toto podnikání. 

Nadále garantuji celý technologický proces výroby a poskytuji konzultace.

Číst dále

 

Náměty/Témata

Máte dotazy k mé práci nebo nápad na nový článek? Neváhejte a nechte mi vzkaz. Budu rád za vaše podněty, připomínky a pozdravy.

Kontaktujte mě

©  2017-2022 Robert Komoráš. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky